Categorii
Evenimente

In memorian Cezar Bădescu

Există vremuri și oameni care, în ciuda curgerii tumultoase a valurilor timpului, nu pot fi dați uitării. Spațiul ancestral îi va consemna pentru eternitate pe frontispiciul universului creației și existenței unei comunități.

Sunt destine ce pecetluiesc pentru totdeauna trăiri și sentimente încercate de-a lungul vieții de fiecare dintre noi, personificate în spiritele oamenilor dragi care, trecători prin lume, ne sunt apropiați și confidenți.

,,Fratele de cruce’’ al Arefului – Cezar Bădescu, așa cum îi plăcea să-și spună – ,,a ars’’ ca o flacără vie, dar atunci când divinitatea i-a sorocit plecarea în lumea fără de dor s-a stins precum o lumânare, lăsându-și numele pentru veșnicie dăltuit în conștiința de cremene a consătenilor săi –falnicii munteni arefeni .

Își vor aminti cu toții de-a pururi, cu cinstire și recunoștință, de omul care a dat multor generații cel mai prețios dar –învățătura, luminându-le mintea și sufletul, risipind ,,întunericul’’ neștiinței.

Afișul evenimentului

Vă așteptăm să-i cinstim memoria vizionând spectacolul oferit în sala Căminului Cultural ,,Cezar Bădescu’’ din Arefu de către membrii Ansamblului ,,Argeșul’’ al Centrului de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu’’ din Curtea de Argeș, în parteneriat cu profesorii și artiștii colectivului Școlii Populare de Arte și Meserii –Pitești, în data de 20 iulie 2022, ora 16.30.